Industrin blir effektivare med artificiell intelligens

Emil Romanus om AI i industrin

Artificiell intelligens står för de viktigaste framstegen som kännetecknar den fjärde industriella revolutionen. Det hävdar Emil Romanus, VD på Teorem AB som nu storsatsar på att erbjuda tjänster kring AI till företag inom industrin.

Det är tillgången till beräkningshårdvara, ny kunskap och forskning som de senaste åren gett en ny dimension till hur maskininlärning kan appliceras.

– ”Stora aktörer börjar inse att det är skillnad från nu och tidigare. Det har pratats mycket om artificiell intelligens ända sedan Turing-testet kom på 50-talet, men aldrig riktigt hänt något”, säger Romanus och fortsätter, ”därför finns det en viss tveksamhet som nu kommer bli kostsam för de som halkar efter”.

Det är de små och modiga aktörerna som är först att trotsa motståndet och som vågar satsa. En av dessa är Björn Lagerman, prisbelönad honungsproducent. Han fick idén om att man skulle kunna fotografera ett bisamhälle och att låta en dator upptäcka parasiter i bilden. Ren science fiction trodde hans bekanta. Varje foto kan innehålla upp emot 1000 bin varav endast en handfull har en synlig parasit.

Lagerman kontaktade fem olika konsultföretag som alla sa att det inte var möjligt. Sedan fann han Teorem som sa ja. Den första utmaningen som Teorem hjälpte till med blev att motivera för Jordbruksverket, som skulle finansiera projektet om totalt 3.4 miljoner SEK, varför projektet faktiskt var realistiskt och inte science fiction. Idag, ungefär ett år senare, är appen redo att lanseras och projektet en fullkomlig teknisk succé.

– ”För just det projektet har vi skräddarsytt två unika modeller av neuronnät lämpade för just det problemet”, berättar Romanus, ”det är sådant vi valt att specialisera oss på – att ta fram helt nya modeller av neuronnät för specifika problem”.

Det finns redan färdiga modeller av artificiella neuronnät som kan lösa mer vardagliga problem, som till exempel att skilja en bild på en katt från en hund. Dessa neuronnät är framtagna just för sådana problem och presterar inte särskilt bra i mer specifika sammanhang.

Teorems satsning på industrin innebär att företaget investerat i kunskap och nya metoder för att arbeta med de utmaningar som tillverkningsprocesser och automatisering innebär.

– ”Vi är redan i samtal med större företag och det vi ser framför oss är en revolution i hur de tänker”, säger Romanus, ”Utöver ganska självklara applikationsområden – som att till exempel automatiskt upptäcka brister och fel i tillverkning – så finns det nya och spännande områden som man inte ens tidigare funderat över att effektivisera”.

Idag går det att arbeta med så pass mycket information i taget att man inte behöver begränsa sig till bilder eller enskilda datapunkter. Det går att träna ett neuronnät att skapa prognoser och diagnosticera information baserat på serier av händelser. Det gäller även när varje händelse i sig består av väldigt mycket information. Det går också att arbeta med helt andra typer av information än bilder, exempelvis ljud, signaler från robotar eller statistik.

Teorem startades för bara två år sedan med just syftet att satsa på artificiella neuronnät och maskininlärning. Sedan dess har en explosionsartad tillväxt skett i företaget. I November 2017 tillträdde Daniel Hjerth som ny utvecklingschef och erhöll ansvaret över hela Teorems forskning och utveckling kring artificiella neuronnät. Under 2018 är det planerat att öppna ytterligare kontor utspridda över landet och flera av företagets kundavtal kommer att förnyas.

Exakt hur den nya kunskapen kan användas är något Teorem i första hand lämnar åt industrin att klura ut själva. Begränsningarna ligger i tiden och det som inte är möjligt den ena månaden kan vara möjligt nästa.

– ”Generellt brukar jag säga att om en människa kan göra det så kan också ett artificiellt neuronnät tränas till det”, avslutar Romanus, ”en oundviklig konsekvens av det är tyvärr att vissa kommer förlora sina jobb”.

För mer information, kontakta VD Emil Romanus via:
emil.romanus@teorem.se
0703 815 115
Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *