Category: Uncategorized

Daniel Hjerth, utvecklingschef på Teorem.

Teorem får ny utvecklingschef

Daniel Hjerth har i november 2017 tillträtt som Teorems nya utvecklingschef. Hjerths nya uppdrag innebär ett helhetsansvar över Teorems tekniska utveckling och forskning. ”Vi har haft en stadig och framgångsrik period av tillväxt senaste åren. För att möta den starkt växande efterfrågan på artificiell intelligens och smarta system krävs starka nyckelpersoner. Jag har fullt förtroende…