Deep Learning

4 Robotar

Deep learning är ett begrepp inom maskininlärning som innebär att datorns inlärning sker över ett djupt antal lager av artificiella neuronnät. Du behöver inte förstå konceptet, utan bara förstå potentialen. Resten löser vi på Teorem.

Genom deep learning kan vi träna datorer att lära sig tolka information på nästan samma sätt som djur och människor. Det innebär att vi kan låta datorer börja utföra automatiska uppgifter som bara människor kunde göra förut.

Maskininlärning är ett komplicerat hantverk. Varje projekt börjar med en research-fas där vi tar reda på vilken lösning och vilken struktur på neuronnätet som är optimalt för just det problemet som ska lösas.

Vår tjänst inom deep learning omfattar träning av artificiella nätverk, utvärdering av resultat, programutveckling och integration mot befintliga system. På Teorem har vi redan all dyr och kraftfull hårdvara som krävs för att träna artificiella neuronnät. Vår konsulttjänst inom deep learning och maskininlärning innebär att ditt företag inte behöver göra investeringar i hårdvara utan istället hyra in vår tid och våra resurser mycket mer förmånligt.

Våra konsulter

På Teorem har vi erfarna och smarta konsulter med starkt intresse för maskininlärning och Deep Learning.

Hur funkar det?

Maskininlärning är ett brett område som går att applicera i nästan alla branscher. Tag sjukvården som exempel – en läkare kan titta på en röntgenbild och se om ett ben är brutet. Genom Deep Learning kan vi åstadkomma samma effekt. Om vi visar tusentals bilder på ben som är brutna och tusentals bilder på ben som inte är brutna så kan ett djupt neuronnät lära sig detaljskillnader och skapa sig en uppfattning om själva konceptet vad som är ett brutet ben.

Det väsentliga här är att neuronnätet faktiskt lär sig abstrakta koncept. Detta sker genom att olika indikationer eller mönster i till exempel en bild får neuronnätet att göra en specific klassificering.

Utöver bilder kan man också arbeta med ljus eller annan typ av data, såsom statistik och data.

Söker du en leverantör, utvecklare eller konsult för maskininlärning, kontakta oss på Teorem så lägger du ditt projekt i händerna på mycket erfarna och passionerade konsulter.