Kodgranskning och kvalitétssäkring av nya IT-system

Vågar du lansera en produkt som tagit flera år att utveckla? Känner du att du har identifierat alla tekniska brister och risker?

Genom kodgranskning och andra tjänster inom kvalitétsäkring kan vi hjälpa dig får koll på din produkt eller tjänst innan den lanseras. Vi identifierar brister och felaktigheter i arkitektur, kod, datakommunikation, lagring och hantering av information.

Vi har flerårig erfarenhet av att arbeta med finansiell verksamhet och juridisk verksamhet där en liten brist kan blossa upp och bli ett mycket stort problem. Utöver vår tekniska insats så erbjuder vi även identifiering av risker kring hur information hanteras i förhållande till lagar om banksekretess och personuppgiftslagen (PuL).