Design med mindre grafik och mer användbarhet

Vi förstår att din produkt är viktig för dig och därför har vi tagit fram vår egna unika designprocess. Vår designprocess syftar till att ta fram en så optimal användarupplevelse som möjligt, minimera användarens frustration och förvirring, och inte låta grafiska element distrahera.

Genom våra tjänster inom UX-design och design av gränssnitt (UI design) får du hjälp av våra erfarna konsulter som besitter expertis inom flera olika plattformar.

Design från scratch med UF-design

Har du ett koncept men inga skisser applicerar vi vår egna designprocess utilitetsfokuserad design (UF-design) för att ta fram förslag på skisser åt dig. UF-design är ett arbetsflöde som syftar till att skapa naturliga flöden i användargränssnitt. Flöden som är så enkla och lättförståeliga för användaren som möjligt. Målet med UF-design är att möta användarens förväntningar och att inte vara i vägen för det användaren försöker göra.

Designteori är ett av våra affärsområden och intressen. Vår forskning inom design har lett till framtagandet av UF-design.