Vad är artificiell intelligens (AI)?

Artificiell intelligens är intelligens som inte uppstått naturligt utan som skapats. Man menar ofta datorer och program som visar förmåga att lära sig nya saker och sedan använda den förmågan till att lösa problem. Området artificiell intelligens (AI) avser allt från förmågan att hitta föremål i bilder till att skapa väderprognoser.

Mycket av vetenskapen kring artificiell intelligens har funnits sedan 50-talet. Men det är först på sistone som marknaden exploderat i takt med kraftfullare hårdvara. Man behöver väldigt kraftfulla datorer för att träna en AI och det beror på den stora mängden information som är involverad. Till skillnad från hur AI framställts i film så handlar det inte alltid om robotar. AI är mer av en revolution i hur man arbetar med information av olika typer.

AI för företag och affärsnytta

Hur kan artificiell intelligens hjälpa vår verksamhet? Det är en vanlig fråga och hela tiden uppenbaras nya svar. Affärsområdet artificiell intelligens täcker allt mellan att upptäcka cancer till att samordna fordon i trafiken. Det är bara en tidsfråga innan ni själva, eller kanske med hjälp utav oss, upptäcker hur AI kan vara till er nytta.

Teorems affärsidé är att hjälpa verksamheter ta ett långt strategiskt steg framåt. Förbi konkurrenterna och in i vad många fortfarande tror är framtiden. Artificiell intelligens går att applicera i alla branscher och är ett sätt för er att bli snabbare, effektivare och smartare.

Maskininlärning och artificiella neuronnät

Maskininlärning innebär att man lär en dator att lösa problem eller att ge svar på frågor. Idag handlar det oftast om artificiella neuronnät. Dessa är inspirerade av de neuroner som finns i den riktiga hjärnan. Man kan säga att en neuron aktiveras vid viss stimulans och är släckt vid okänd stimulans. Om du tittar på ett ansikte så lyser vissa neuroner upp. En neuron kanske bestämmer vem personen du tittar på är, medan en annan neuron lyser upp om personens ögonfärgen är blå eller grön. Maskininlärning innebär att man lär ett system att lysa upp på olika sätt givet viss information. Man kan lära en dator vad blåa ögon är och man kan till och med lära en dator att identifiera specifika personer.

När en dator tittar på en bild kallas det bildanalys eller datorseende. Det finns andra typer av artificiella neuronnät som inte är framtagna för bilder. Maskininlärning går att applicera på andra typer av data som ljud, signaler, text, sekvenser av händelser och andra typer av "sinnen".

En stor del av vår verksamhet här på Teorem är fokuserad kring maskininlärning och artificiella neuronnät. Det är ett stort och växande område som finner applikationer i alla möjliga branscher – sjukvården, datorspel, e-commerca, ny smart hårdvara och mycket mer.

Deep learning

Deep learning innebär att man arbetar med artificiella neuronnät som består av flera lager. Varje lager klassificerar informationen från föregående lager. Det första lagret kan till exempel reagera på pixlarna i en bild, medan det djupaste lagret i neuronnätet representerar en mycket mer abstrakt konceptuell beskrivning av samma bild. Alla lager där emellan gör sin egen klassificering av informationen.

I väldigt avancerade Deep Learning-nätverk kanske det djupaste lagret säger ”katt”, det näst djupaste lagret säger ”djur”, och det tredje djupaste identifierar ”arm”, ”ben”, ”huvud” och ”morrhår”. Genom att låta varje lager göra mer och mer abstrakta tolkningar av den information som det föregående lagret tolkat så har deep learning-nätverk visat sig vara väldigt effektiva för många ändamål. Till exempel använder självkörande bilar deep learning-nätverk för att tolka sin omgivning.

Är artificiell intelligens farligt?

Det är många som varnar för AI och påpekar hur farligt det är. Någon gång i framtiden kanske AI blir farligt, precis som att människor är farliga för varandra. I dagsläget är AI dock långt ifrån farligt och den största risken ligger i oförutsägbarheten.

Vi på Teorem har en annan vision när det gäller AI. Vi tror att artificiell intelligens kommer leda till förenklad vardag, bättre hälsa och många andra fördelar i samhället.

Tjänster och produkter

Teorem kombinerar AI med IT. Vårt främsta erbjudande till er är att ta fram en prototyp där ni kan använda er utav information som ni har idag för att utvärdera nyttan med AI för er verksamhet. Genom att anlita Teorem slipper du göra dyra investeringar i hårdvara och komplicerad rekrytering. Vi har redan gjort allt det så genom oss kan ni komma igång med AI direkt.

Med vår produkt Tenkis kan ni arbeta själva med AI. Kontakta oss för mer information.

Jobba med AI

På Teorem kan du hitta jobb som AI-utvecklare. AI-utveckling är ett jobb som omfattar allt mellan utveckling av mjukvara, forskning inom datorseende, framtagning av nya nätverksmodeller, till träning och utvärdering av artificiella neuronnät. Läs mer om lediga tjänster: Lediga Jobb inom AI.

 

Hur kan vi hjälpa er med AI?

Din epostadress (så att vi kan svara!):

Ditt meddelande: