Vi tar artificiell intelligens från forskning till tillämpning.

Våra AI-lösningar har redan skapat nytta åt tusentals människor, vilket inte är så konstigt eftersom vi har bredast erfarenhet av tillämpad AI i Sverige. Kontakta oss så bedömer ditt företags förutsättningar och tar fram en kostnadsfri offert.

0703 815 115info@teorem.se

Individanpassad behandling av prostatacancer genom gradering och segmentering av körtlar

Vi har tagit fram en unik metod för att analysera cellprover och gradera cellförändringar. Metoden bygger på egna modeller av AI som utför visuell analys av digitala mikroskopbilder.

Analys av stenskott och skador på bilar

Tillsammans med Ryds Bilglas AB har vi tränat en artificiell intelligens att bedöma skador på bilrutor. Tjänsten används för att avgöra om vindrutan går att laga eller behöver bytas.

Bildanalys i bisamhällen efter parasiter och sjukdomar

Teorems teknologi används för att upptäcka parasiter på bin och räkna antalet bin. Lösningen har lanserats i form av en mobilapp som hjälper biodlare minska risken för att bisamhällen dör ut.

Detektering av hudcancer

Vi kan idag med en vanlig mobilkamera analysera förändringar i huden och med högre träffsäkerhet än en dermatolog avgöra om förändringen är cancerartad eller inte.


Forskning och innovation

Vi har djup förståelse för AI-teknologi och är hela tiden involverade i den senaste forskningen. Många gånger räcker inte befintlig teknologi till. Då tar vi på Teorem fram nya och unika lösningar som ger er starka konkurrensfördelar.


Utveckling och tillämpning

Tillämpning av forskningsresultat är en egen vetenskap i sig. Vi har bredare erfarenhet av detta än någon annan aktör i Sverige. Med hjälp av vår expertis och erfarenhet av de problem som uppstår när teknologin ska tillämpas i praktiken utvecklar vi system som möter era krav på hårdvara, energiförbrukning och precision.


Drift och underhåll

Våra AI-lösningar kan köras på allt från smarta klockor till maskiner i fabrik. Vi tillhandahåller verktyg som underlättar omträning och uppdatering av AI samt erbjuder drift i vår egen molnmiljö.

Artificiell intelligens är här för att stanna. Halka inte efter.

71 % av världens 500 största företag tycker att deras största utmaning är teknikens snabba utveckling. Vår vision är att all typ av verksamhet går att effektivisera och automatisera med AI. Därför har vi specialiserat oss på hur man faktiskt tillämpar artificiell intelligens. Forskningen finns redan här, det är dags att börja applicera.

Läs mer om AI »

Prova träna AI själv

Vi har tagit fram en lösning som hjälper företag att hantera sitt material och träna AI. Produkten heter Tenkis och är designad för personer som inte har erfarenhet av IT eller AI. Vi vill att alla företag, oavsett teknisk kompetens, ska kunna nyttja AI och det här är vårt första steg för att förverkliga den visionen.

Nu kan du bli en av de första kunderna. Kontakta oss på tenkis@teorem.se för mer information.

 

Hur kan vi hjälpa er med AI?

Din epostadress (så att vi kan svara!):

Ditt meddelande: